Declaració de l’Assemblea General del Consell General de Col·legis de Metges sobre la situació actual de l’Atenció Primària a Espanya

Des de fa anys l’Assemblea General del Consell General de Col·legis Oficials de Metges, a qui pertany el Col·legi de Metges de València, ve denunciant i posant de manifest moltes vegades, per mitjà de comunicats i estudis, el deteriorament progressiu i continuat de l’Atenció Primària i l’absència de solucions per part dels diferents poders polítics a nivell autonòmic i nacional, que ha ocasionat greus perjuís als pacients i professionals (especialment els metges).

Esta situació, recentment ha desembocat, en la convocatòria de mobilitzacions i sobres per part de sindicats i plataformes de metges en diverses comunitats autònomes, per la qual cosa esta Assemblea posa de manifest:

  1. Denunciem l’abandó de l’Atenció Primària, l’actual política de recursos humans, sense previsió, que ha conduït a la carència de metges, precarietat, temporalitat i sobrecàrrega assistencial. Creiem que és indispensable disposar de plantilles ben dimensionades, estables, amb cobertura de les absències i estratègies de fidelització per als nous especialistes.
  2. Els metges, com a principal actiu del SNS, han d’exercir el seu treball i funcions en un clima d’estabilitat, seguretat, reconeixement i condicions laborals adequades per a una assistència de qualitat als ciutadans.
  3. És imprescindible disposar de temps adequat i de recursos suficients per a una atenció apropiada als pacients.
  4. Una Atenció Primària debilitada i sense alta capacitat de resolució llastarà, sens dubte, tot el nostre Sistema Sanitari Públic. Per això, si no es prenen mesures importants de caràcter organitzatiu i financer a curt termini que aposten per l’Atenció Primària, la voluntat i el compromís dels metges no seran suficients per a mantindre els estàndards de qualitat que mereixen els ciutadans.
  5. És necessària la recuperació del pressupost sanitari públic fins a aconseguir el 7% del PIB, amb un avanç anual de l’apartat dedicat a l’Atenció Primària, fins a superar el 20% del dit pressupost l’any 2025. Este pressupost ha de garantir l’equitat entre tots els espanyols a l’hora de l’accés a la protecció de la salut.
  6. Exigim un increment de places MIR d’algunes especialitats en els pròxims anys, entre elles, Medicina de Família i Pediatria, per a garantir, entre altres coses, la reposició de l’important percentatge de metges que es jubilaran pròximament.
  7. S’ha de garantir una formació especialitzada de tots els metges eixits de les facultats de medicina, potenciant la figura del tutor i les unitats docents. Esta necessitat urgent va quedar de manifest en l’informe sobre demografia mèdica recentment publicat pel CGCOM.
  8. Recolzem i ens solidaritzem amb les reivindicacions dels metges d’Atenció Primària que coincidixen amb les que defén esta organització.
  9. Creiem que és imprescindible i exigim, per tant, la convocatòria urgent i monogràfica d’un Consell Interterritorial on s’aborden, sense més demora, tots i cada un dels problemes que afecten l’Atenció Primària i on s’escolte i es tinga en compte l’opinió dels metges.
  10. Fem una crida al Govern d’Espanya i a les comunitats autònomes perquè aborden una planificació seriosa a curt, mitjà i llarg termini amb la implementació de mesures clares i contundents, tenint en compte les propostes dels metges. Esta planificació beneficiarà al SNS en el seu conjunt.