El Col·legi de Metges de València facilitarà una cobertura integral de prevenció i ajuda als metges en els casos d’agressions

El delegat del Govern, Juan Carlos Moragues, s’ha reunit, este matí, amb el Col·legi Oficial de Metges de Valenciana per a abordar la situació de la figura de l’interlocutor policial sanitari. A la reunió ha assistit, la presidenta del Col·legi, Mercedes Hurtado, junt amb el vicepresident, Pedro Juan Ibor, i el secretari, Rafael Cantó.

Durant la reunió s’han definit diverses pautes d’actuació per a frenar les agressions. D’una banda, les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat oferiran als professionals sanitaris cursos formatius de prevenció i autoprotecció que desenrotllen habilitats de comunicació i recomanacions per al maneig de pacients conflictius.

Així mateix, es destacava la importància de la figura de l’interlocutor policial sanitari, creat pel Govern, com a llit de comunicació directa i fluida entre els cossos policials i els centres sanitaris per a donar resposta i previndre qualsevol agressió. Com Moragues declarava: ” aquesta figura no sols va permetre reduir les situacions conflictives sinó també la resposta no sols policial sinó també dels professionals sanitaris davant de qualsevol agressió. La prevenció i la comunicació constant entre els interlocutors per a permetre detectar les necessitats i actuar en consecuencia” hi ha assenyalat Moragues.

D’altra banda, el Col·legi de Metges oferirà als metges valencians una cobertura integral en el cas que es produïsca a una agressió. Com afirmava la seua presidenta, Mercedes Hurtado: “La Corporació posa a disposició del col·legiat tant la protecció i assessorament jurídic, com una atenció social a través de la seua Oficina d’Atenció Social, amb experts en psicologia per a abordar els aspectes emocionals”.

Durant la reunió, s’ha fet insistència en la importància de fomentar la cultura de la denúncia ja que les denúncies registrades en Polícia Nacional són menors de les detectades pels col·legis de metges. En este sentit, el Col·legi -de forma pionera- oferix als col·legiats actualment la possibilitat de realitzar la denúncia de l’agressió a través del seu web. Des del moment que el professional complemente el formulari per haver sigut víctima de qualsevol tipus d’agressió -verbal, física…- entra en marxa un protocol d’ajuda personal, jurídica i emocional per al metge valencià.

Per a accedir a l’enllaç punxa ací