El Dr. Ibor inaugura la jornada d’Avacu dedicada a les “Fake News en l’alimentació i el consum”

El Col·legi de Metges ha acollit una jornada organitzada per l’Associació Valenciana de Consumidors i Usuaris (AVACU) , en col·laboració amb l’Associació de Supermercats de la Comunitat Valenciana (ASUCOVA) i dedicada a un tema d’actualitat com són les “Fake News en l’alimentació i el consum”. La cita ha reunit científics, metges, empreses, periodistes, consumidores… per a analitzar la incidència de les notícies falses en la nostra societat, especialment en el camp de l’alimentació i el consum.

La inauguració ha anat a càrrec del Dr. Pedro Juan Ibor, vicepresident primer del Col·legi de Metges; María Teresa Cháfer, directora general de Desenrotllament Rural i Política Agrària; Vicente Domingo, responsable del Centre Mundial de València per a l’Alimentació Urbana Sostenible, acompanyats de Fernando Móner, president d’AVACU-CECU.

El Dr. Ibor assenyalava en la seua intervenció: “Com reiterem els metges en les nostres consultes entre els consells bàsics per a cuidar la nostra salut es troba l’alimentació. La nostra nutrició, junt amb l’activitat física que realitzem, i junt amb la nostra actitud vital i pensaments, conformen els pilars fonamentals per a aconseguir una major qualitat de vida. D’ací que siga imprescindible perquè una societat estiga sana, una correcta alimentació. El problema actual per a molts consumidors és discernir en què consistix una bona alimentació”.

“És en este punt -añadía- on hem d’intervindre els agents socials (associacions de consumidors, professionals sanitaris, tècnics de la comunicació i autoritats) per a emetre el nostre criteri científic i contrastat com a font d’informació fiable aliena a interessos i a modes passatgeres”.

“Es en este punto -afegia- donde debemos intervenir los agentes sociales (asociaciones de consumidores, profesionales sanitarios, técnicos de la comunicación y autoridades) para emitir nuestro criterio científico y contrastado como fuente de información fiable ajena a intereses y a modas pasajeras”.

Per a conéixer la dimensió del problema apuntava unes dades rellevants el periodista Marc Amorós, autor del llibre Fake news: la verdad de las noticias falsas: “las fake news estan de moda. Es compartixen un 70% més que una notícia real”. I ha aportat una dada sorprenent: Espanya és el 5t país del món on la gent es creu més notícies falses, i el 1r a Europa.