El Col·legi de Metges ha firmat un conveni amb l’empresa Sanitas amb una sèrie d’avantatges per als col·legiats , els seus cònjuges i familiars de primer grau per consaguinidad (padres/madres i hijos/as) .

Gràcies al mateix, tindrà una sèrie d’avantatges en el moment de contractar els servicis que presta la dita societat especialitzada en el sector de servicis d’atenció personal de caràcter sociosanitari a aquelles persones que, per les seues condicions específiques, així ho requerisquen.

Els beneficis que s’obtenen per este acord consistixen en un descompte de 100 EUR al mes per a estades permanents en les residències en la tarifa oficial dels servicis contractats. En el cas d’estades inferiors a un mes, el descompte s’aplicarà proporcionalment als dies que el resident romanga en el centre. Estos avantatges només s’aplicaran als contractes que se celebren a partir de la data de la firma del present convenio