AVÍS LEGAL

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual d’esta seu web així com dels elements continguts en les mateixes pertanyen al COL·LEGI OFICIAL DE METGES DE VALÈNCIA (d’ara en avant COMV) o, si és el cas, a terceres persones.

Condicions generals d’ús

L’objectiu d’esta seu web és facilitar la comunicació entre el COMV i els seus col·legiats així com oferir informació del seu interés.

L’usuari podrà visualitzar, imprimir o copiar els seus continguts sempre que siga, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la seua utilització amb fins comercials, la distribució, així com la modificació o alteració de tals continguts.

L’usuari es compromet a no fer un ús inadequat dels continguts que s’oferixen a través d’esta web. La reproducció, distribució, modificació, cessió i qualsevol altre acte que no haja sigut expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibides.

El COMV es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que considere oportunes, podent canviar, suprimir o afegir continguts i servicis així com la modificació del seu aspecte o la supressió d’este lloc.

Política de privacitat

El COMV podrà crear un arxiu automatitzat amb les dades personals que li siguen subministrats com a conseqüència de la utilització de la present seu web, complint la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

En compliment del que disposa la Llei orgànica 15/99 de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal, els usuaris, com a propietaris dels mateixos, podran exercitar en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació o cancel·lació. Per a això hauran d’escriure un correu electrònic a la direcció comv@comv.es indicant “dades personals” en l’assumpte del mateix.

El COMV utilitza la informació arreplegada a través dels formularis per a gestionar les sol·licituds que els col·legiats realitzen a través d’ells. En cap cas, usarà esta informació per a altres usos sense el consentiment expresse dels interessats.

Exempció de responsabilitat d’enllaços externs

La present seu web conté enllaços a llocs externs considerats d’interés per als seus col·legiats. En cap cas el COMV es fa responsable dels continguts als que s’accedisca en virtut dels mencionats enllaços, ni de les modificacions que es duguen a terme en els mateixos, ni de l’ús que d’aquells es realitze, ni de la disponibilitat tècnica dels mateixos.

En tot cas, El COMV es compromet a no enllaçar amb llocs de contingut il·legal, que promoguen activitats il·lícites, racistes, xenòfobs i, en general, susceptibles d’atemptar contra els principis de llibertat i de dignitat humana o vulneren els valors i drets reconeguts per la Constitució espanyola i per la Declaració Universal dels Drets Humans.

Patrocinador

Cap dels continguts del portal www.comv.es es veu afectat per conflicte cap d’interés, ja siga este comercial, científic o d’un altre orde. Este lloc web està finançat íntegrament amb fons propis el COMV.

Política de publicitat

El lloc web www.comv.es ni disposa ni rep finançament de publicitat.

Software

Esta seu web inclou enllaços a pàgines d’instal·lació de programari gratuït necessari per a la visualització de determinats continguts. Es recomana seguir les instruccions del fabricant per a la seua instal·lació i ús. El COMV declina qualsevol responsabilitat davant de qualsevol incidència derivada de la instal·lació i ús d’este programari.

Atenció: Avís per a usuaris y/o pacients: La informació de contingut metge que puga estar disponible en este siti web no ha d’utilitzar-se per a diagnosticar o tractar cap problema. El COMV exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjicios de tota naturalieza que puguen deure’s a la falta de veracitat, exactitud, exhaustividad y/o actualitat dels continguts de lloc web www.comv.es excepte els que li siguen directament imputables. Si té o sospita l’existència d’un problema de salut consulte el seu metge de capçalera.

El present Avís legal i les Condicions generals d’ús es regixen per les Lleis espanyoles.

Col·legi Oficial de Metges de València, Avinguda de la Plata núm. 34, 46013 Valencia

Teléfon 963 355 110

Email: comv@comv.es