BEQUES A METGES JÓVENS

S’entreguen tres ajudes per a projectes d’investigació amb una dotació econòmica de 1.000 euros cada una als tres millors projectes presentats.

Els seus adjudicataris en 2016 van ser: la Dra. SRA. Carla Satorres Paniagua, Dra. SRA. Sonia Martínez Alcaid i la Dra. SRA. Julia Hidalgo Coloma.