Alertes Farmacològiques

En esta secció s’informa de totes les novetats ocorregudes en les Alertes farmacològiques així com en farmacovigilancia.

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha finalitzat el redisseny del seu web www.aemps.gob.es i del Centre d’Informació de medicaments CIMA disponible en la mateixa.

alertas-farmacologicas

En www.aemps.gob.es ciutadans, professionals i organitzacions sanitàries tenen accés a la font primària d’informació sobre medicaments i productes sanitaris, elaborada des de la independència i el rigor científic perquè siga segura i fiable.

La pàgina oferix una classificació dels seus continguts en sis grans àrees: informació sobre la pròpia Agència, medicaments d’ús humà, medicaments veterinaris, productes sanitaris, cosmètics i higiene i indústria.

A través de la web www.aemps.gob.es es pot accedir a informació sobre tots els medicaments autoritzats a Espanya així com a qualsevol nota informativa de seguretat o de qualitat tant de medicaments com de productes sanitaris o de cosmètics.

També compta amb la possibilitat de seguir estes notes informatives i altres informes publicats en el correu electrònic o en el mòbil, servici en obert a què es pot accedir en la pròpia web.

Per a accedir a les alertes farmacològiques, poden accedir polsant el botó.

Per a accedir a les alertes de farmacovigilancia, polse el botó: