FUNDACIÓ PATRONAT D‘ÒRFENS I PROTECCIÓ SOCIAL DE METGES PRÍNCEP D’ASTÚRIES

El Col·legi de Metges de València col·labora, junt amb la resta de Col·legis de Metges d’Espanya, en la recaptació de les quotes dels seus col·legiats per a la Fundació Patronat d’Òrfens i Protecció Social de Metges Príncep d’Astúries.
Esta institución trabaja desde el año 1921 en la vertiente social de los médicos y familiares.

La cuota de la Fundación, de carácter voluntario, se paga trimestralmente a través del recibo que emiten los colegios de médicos. Gracias a esta aportación, la Fundación del Patronato gestiona sólo en Valencia una media total de 200 prestaciones anuales dirigidas a:

Prestacions Assistencials

Orfe Discapacitat.
Orfe Major de 60 anys.
Metge Discapacitat.
Metge Jubilat.
Viudetat.
ol·licituds de Pròrroga.

Prestacions Educacionals

Ajuda Educacional menors de 21 anys.
Pròrroga Estudis al complir 21 anys.
Beca per a Estudis.
Expedició del Títol Oficial.
Sol·licitud Pròrroga Anual Menor de 21 anys.

Prestacions / Conciliació

Ajuda Mensual Residència de Majors.

Prestacions / Salut del Metge
Programa PAIME.
Programa Tractament / Rehabilitació de les Addiccions.
Projectes Formació, Estudis i Investigació.