Levante Wagen oferix els seus productes i servicis als col·legiats de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Metges de València en unes condicions excepcionals.