COMISSIÓ DE RELACIONS INTERNACIONALS

El Dr. Hayssam Racho es posa al capdavant de la Comissió de Relacions Internacionals amb la il·lusió d’abordar els temes relacionats amb l’exercici de la professió fora d’Espanya, així com els relacionats amb els metges estrangers en el nostre territori nacional, l’intercanvi de residents d’hospitals nacionals amb estrangers per a ampliar la formació…

Contacte

A fi de rebre les aportacions i suggeriments dels companys el seu horari d’atenció en la seu col·legial serà els dimarts de 16’00 a 19’00 hores i els dimecres de 10’00 a 13’00 hores.

Així mateix, per a contactar fora d’este horari el seu correu electrònic és: relaciones.internacionales@comv.es