Comissió d’intrusisme mèdic i defensa de la salut

La Comissió d’Intrusisme Mèdic i Defensa de la Salut va començar el seu camí a l’octubre de 2015 i està formada per agents del Col·legi de Metges, l’Associació Valenciana de Consumidors (AVACU) i la pròpia Fiscalia.

Objectius

Complir amb un dels fins essencials del Col·legi: col·laborar amb els poders públics en la protecció de la salut i la millor i més eficient assistència a la població valenciana.

El seu treball és bidireccional, s’ocupa tant de protegir als professionals com als pacients valencians.

Així ho confirma el president de la Comissió, el Dr. Rafael Torres: “Cumplimos amb el nostre deure de vigilar l’exercici de la professió, facilitant el compliment de qualsevol tipus de disposicions legals que afecten la mateixa, així com de complir els principis deontològics i eticosocials de la professió mèdica, la seua dignitat i el seu prestigi. I paral·lelament, ens ocupem de la correcta prestació de servici als ciutadans en el marc de la professió mèdica.

L’intrusisme mèdic està tipificat en l’article 403 del Codi Penal, amb penes que suposen una multa des de sis mesos de suspensió fins a 2 anys de presó per als casos més greus.

Funcionament de la Comissió

Quan es detecta un cas d’intrusisme -tant per part dels col·legiats com de qualsevol usuari valencià- la Comissió ho estudie, recopilant tota la informació necessària per a sustentar que els servicis jurídics de l’ICOMV i AVACU emeten un informe sobre els casos.

En el cas de resultar positius, s’eleven al Ple del Col·legi i -si hi ha conformitat- es traslladen a la Fiscalia de València.

A tancament de 2016, s’han aconseguit elevar a la fiscalia tres casos.

Composició

  • Rafael Torres Collado, presidente
  • Jose Folch García
  • Jose Antonio Monrabal Sanz
  • Carlota de Dios Ibarlucea
  • Pedro Ibor Vidal
  • Guillermo Llago Navarro
  • Ana Moner Romero
  • Javier Matoses Ortells