FUNDACIÓ ICOMV

La Fundació, creada a l’abril de 2004, té com a objecte principal la promoció, programació, participació, desplegament i execució de qualsevol tipus d’activitat científica i docent en el camp de la medicina i la sanitat.

De la mateixa manera, és objecte fonamental de la Fundació la promoció, participació, desplegament i execució d’activitats, de qualsevol naturalesa, tendent a fomentar projectes de protecció social destinats a l’ajuda del metge amb problemes familiars, òrfens, personal de Corporacions d’esta naturalesa i organitzacions d’ajuda comunitària.

Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia

GALERÍA DE IMÁGENES