Servicis Jurídics

Secretaría

Secretaría

Telf. directo: 963 355 115
Centralita : 963 355 110 Ext.7
e-mail: gestionr@comv.es

Asesoría Fiscal

Asesoría Fiscal

Telf. directo: 963 355 115
Centralita : 963 355 110 Ext.7
e-mail: serviciosjuridicos@comv.es

A. Civil y Penal

A. Civil y Penal

Telf. directo: 963 355 115
Centralita : 963 355 110 Ext.7
e-mail: serviciosjuridicos@comv.es

Asesoria Laboral

Asesoria Laboral

Telf. directo: 963 355 115
Centralita : 963 355 110 Ext.7
e-mail: gestionr@comv.es , labora@comv.es

Comeses:

És el departament encarregat de prestar l’assessorament i suport tècnic- jurídic als Òrgans de Govern de l’Iltre. Col·legi Oficial de Metges de València.

Comeses:

 • Declaració de renda
 • Inspeccions fiscals
 • Obligacions sobre impost d’activitats econòmiques, etc…

Comeses:

 • Titulació
 • Exercici professional
 • Denúncies de responsabilitat civil, etc…

Comeses:

 • Cobrament de nòmines
 • Complements
 • Triennis
 • Desocupació i subsidis
 • Formació M.I.R
 • Acomiadaments
 • Contractes laborals
 • Incompatibilitats, etc…