Programa PAIME

El Programa PEIMA, naix amb una Filosofia basada en els continguts del Codi Deontològic de l’Organització Mèdica Col·legial i inspirat en el Capítol V, Qualitat de l’atenció mèdica, Art. 22 que diu:

“2.- Si un metge observara que per raó d’edat, malaltia o altres causes, es deteriora la seua capacitat de juí o la seua habilitat tècnica, haurà de demanar immediatament consell a algun company de la seua confiança perquè li ajude a decidir si ha de suspendre o modificar temporal o definitivament la seua activitat professional.

3.- Si el metge no fóra conscient de tals deficiències i estes foren advertides per un altre company, este està obligat a comunicar-li’l i, en cas necessari, ho posarà del Col·legi de Metges, de forma objectiva i amb la deguda discreció. Esta actuació no suposa faltar al deure de confraternitat, perquè el bé dels pacients és sempre prioritario.”

El programa té uns Objectius clars, un Programa Específic per als Metges, amb un Accés senzill, confidencial i fiable i amb uns Programes Clínics i específics.

Si desitja més informació pot fer-ho per mitjà del següent enllaç: http://www.fphomc.es/prestaciones_proteccion_promocion