AJUDES PER A MÀSTER DE SALUT

La dotació econòmica de la present convocatòria era de 3.000 euros, atorgant-se un total de quatre beques de 500 euros cada una, sent els becats el Dr. D. Juan Pablo Reig Mezquida, Dr. D. David Ayala Alcàsser, Dra. Sra. Marta Cerdá Ibáñez i Dra. Sra. Angèlica de Freytas Rodríguez. Les beques es van fer entrega en un acte en el COMV el 17 de novembre de 2016.