PREMI CERTAMEN MÈDIC MILLOR TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL

Este guardó reconeix el mèrit d’aquells metges que han demostrat una especial dedicació en la seua labor assistencial i docent, així com destacats avanços en l’àrea de la investigació amb una dotació econòmica de 12.000 €.

Podran optar al premi els col·legiats inscrits en l’Il·lustre Col·legi Oficial de Metges de València que hagen desenrotllat la major part de la seua activitat professional en la província de València i que, en el moment del venciment del termini de presentació de la documentació, siguen col·legiats honorífics del mateix. Es tindran en compte mèrits com: contribucions rellevants a la Medicina de la Província de València, càrrecs acadèmics, publicacions o distincions.

El premi es va crear en 2006 i des de llavors es reconeix anualment la trajectòria de metges valencians referents en diferents especialitats. El premi compta amb la col·laboració de l’ajuntament de València i és per això, que l’acte es realitza en saló de plens del consistori valencià i és l’alcalde de la ciutat qui ho entrega junt amb presidència de l’ICOMV.

Premiats en edicions anteriors

  • 2006: Vicente López Merino
  • 2007: Juan Esplugues Requena
  • 2008: Antonio Cantó Armengod
  • 2009: José Antonio de Velasco Rami
  • 2010: Antonio Llombart Bosch
  • 2011: Benjamín Narbona Arnau
  • 2012: Justo Aznar Lucea
  • 2013: José Luis Menezo
  • 2014: José Mir Pallardó
  • 2016: Carmen Leal Cercós
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia