El col·legiat opina

Per a manar la seua opinió, únicament ha d’introduir el títol i el text en els camps corresponents del formulari. Una vegada enviat, el dit text serà revisat per la Junta de Govern per a analitzar totes les qüestions dels col·legiats per a satisfer els dits aspectes.

Nom

Cognoms

Telèfon

Tipus de document

Número de document

Correu electrònic

Assumpte

Observacions