[insert_php]
include (“./wp-custom/forms/paginasprivadas-val.php”);
[/insert_php]

El col·legiat opina

Per a manar la seua opinió, únicament ha d’introduir el títol i el text en els camps corresponents del formulari. Una vegada enviat, el dit text serà revisat per la Junta de Govern per a analitzar totes les qüestions dels col·legiats per a satisfer els dits aspectes.

[insert_php]
include (“./wp-custom/forms/contacto-comv-val.php”);
[/insert_php]