CONTACTE AMB EL COL·LEGI

Contactar

Pot contactar amb els distints departaments ubicats en l’Il·lustre Col·legi de Metges de València.

963 355 110 GENERAL (CENTRALITA)
963 355 111 DOCENCIA
963 355 112 INFORMÁTICA
963 355 113 PRENSA Y COMUNICACIÓN

963 355 114 CONTABILIDAD
963 355 115 SERVICIOS JURIDICOS (AGRESIONES Y PERITACIONES)
963 355 117 RESERVA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

Si ho desitja també pot contactar amb les distintes extensions que li detallem a continuació.

COMISIONES y SECCIONES 963 355 110

  • Comisión de Defensa de la Medicina
  • Comisión de Deontología y Bioética
  • Comisión de Actividades Lúdicas y Culturales
  • Sección Médicos Jubilados
  • Cooperación Médica
  • Sección Colegial de Medicina Estética y Sección Colegial de Medicina Naturista, Acumpuntura y Homeopatía.

SERVICIOS JURÍDICOS 963 355 115

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 963 355 110 ext.124

PRESIDENCIA 963 355 110 ext. 108

SECRETARÍA GENERAL 963 355 110 ext.107 Extensiones : 101- 102 -104- 105- 106

CONSERJERÍA 963 355 110 ext.103

DOCENCIA 963 355 110 extensiones 113 y 133

ÁREA ECONÓMICA 963 355 880

INSTITUTO MÉDICO VALENCIANO 963 355 110 ext.135-136

AGENCIA DE VIAJES 963 334 465

MUTUAL VALENCIANA 963 337 917

SOCIEDAD VALENCIANA DE PEDIATRÍA 963 745 568

SEDE MÓVIL 618 628 746

Col·legiats

Comunique‘s amb l’Il·lustre Col·legi de Metges de València

[insert_php]
include_once(“./wp-custom/forms/contacto-comv-val.php”);
[/insert_php]

Les dades de caràcter personal que vosté ens facilita són inclosos en un fitxer de tractament automatitzat de dades, del que és titular l’ICOMV. La finalitat del tractament és facilitar la gestió de les activitats dutes a terme per l’ICOMV, així com els diferents servicis prestats als nostres precol·legiats.

D’acord amb el que disposa la L.O. 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant una sol·licitud per escrit, adjuntant una fotocòpia del DNI, dirigida a: Iltre. Col·legi Oficial de Metges de València – Av. de la Plata, 20 – 46013 València.

Queda terminantment prohibida la comunicació de les dades objecte de tractament a terceres persones, excepte les legalment establides.

L’ICOMV ha inscrit els seus fitxers en el Registre General de Protecció de Dades, i està al dia en el compliment de la normativa relativa a la protecció de dades de caràcter personal.

L’ICOMV manté una política activa en la protecció de les dades personals dels seus col·legiats.

L’ompliment del present formulari comporta el consentiment expresse per al tractament de les seues dades d’acord amb els fins manifestats.