PC Medimecum és un programa per a instal·lar en el PC que constituïx una valuosa ferramenta d’ajuda per a qualsevol metge amb exercici clínic.

Oferix al professional, entre altres, les funcionalitats següents:

  • Emmagatzemament de dades dels pacients: filiació, antecedents, al·lèrgies, historial de medicació, visites
  • Programa de Prescripció amb nombroses ajudes per a la pràctica clínica
  • Impressió i gestió de les receptes oficials de l’OMC (gestió de fitxers CVE)
  • Consulta al Medimecum® (Medimecum ® és el manual de teràpia més empleat pels metges espanyols en els últims 15 anys)
  • Revisió de la seguretat de qualsevol prescripció
  • Compliment LOPD