TRÀMITS DE COL·LEGIACIÓ: Procedents d’un altre col·legi de metges espanyol (trasllats)

Documentació requerida per a procedents d’un altre Col·legi de Metges Provincial – trasllats:

•Certificat de Baixa del Col·legi de Metges de procedència
•Títol (Original) de Llicenciat en Medicina
•Títol (Original) d’Especialista, Doctor, etc (si ho tinguera)
•D.N.I. (Original y fotocòpia)
•1 Fotografia mida de carnet
•Dades bancaries per a domiciliar el pagament de quotes (ANAVEN + 20 dígits)
•Quota d’Ingré =100,- € en efectiu