Fundació Novaterra és una iniciativa civil d’entitats i persones que lluiten contra la pobresa i l’exclusió social recolzant a les persones més desfavorides a través de la seua formació i inserció soci laboral. Entre les seues línies d’acció està la creació d’empreses socials formades per persones en esta situació. Novaterra Catering és una empresa social que des de 2007 presta servicis de catering amb l’accent lloc en la sostenibilitat social i ambiental. Utilitzen productes d’alta qualitat i incorporen el nombre més gran possible de productes de comerç justos i ecològics certificats.

El Col·legi de Metges recolza els objectius d’ambdós entitats dirigides cap a la sostenibilitat ambiental i el compromís social. Entre altres col·laboracions, gràcies al conveni de col·laboració firmat amb el Col·legi de Metges, los/as colegiados/as, els seus cònjuges, familiars fins a primer grau per consanguinitat (padre/madre i hijos/as) i els empleados/as de la corporació poden accedir a una sèrie d’avantatges en la contractació dels servicis d’esta empresa:

  •  Descomptes en les tarifes oficials dels diferents servicis.

Per a més informació:

  • Oficina d’Atenció Social del Col·legi de Metges (treballadora social)
  • Correu electrònic: atencionsocial@icomeva.es
  • Telèfon 96 3355110 (extensió 181)