El Balneari de Cofrentes és un resort hoteler en plena naturalesa, líder a Espanya en prevenció, educació i tractament del dolor crònic. És l’únic balneari dirigit per doctors especialitzats en hidrologia mèdica.

Gràcies al conveni de col·laboració firmat amb el Col·legi de Metges, los/as colegiados/as, els seus cònjuges, familiars fins a primer grau per consanguinitat (padre/madre i hijos/as) i els empleados/as de la corporació poden accedir a una sèrie d’avantatges en la contractació dels servicis d’esta empresa:

  • Atenció personalitzada, seguiment i coordinació amb Oficina d’Atenció Social.
  • Assessorament i suport en tràmit d’ajudes públiques.
  • Tallers i Activitats gratuïtes per a colegiados/as de l’ICOMV.
  • Descomptes en les tarifes oficials dels diferents servicis.

Per a més informació:

  • Oficina d’Atenció Social del Col·legi de Metges (treballadora social)
  • Correu electrònic: atencionsocial@icomeva.es
  • Telèfon 96 3355110 (extensió 181)