30 Junio 2016

Patrona 2016 Homenatge bodes de plata, or i brillants