INSCRIPCIÓ CLUB ESPORTIU GALENO

Per a inscriure’s en el club haurà de presentar esta sol·licitud degudament omplida i firmada, junt amb dos fotografies mida de carnet, en les oficines del Col·legi. Podran pertànyer al Club Esportiu GALÉ els colegiados/as i els seus familiars directes. En cas d’inscripció d’un familiar, la sol·licitud haurà de ser autoritzada pel colegiado/a amb la seua firma al peu.