El Col·legi firma conveni amb l’escola infantil GUPPY amb avantatges per als col·legiats

La Corporació mèdica suma un nou acord que repercutix en beneficis per al col·lectiu metge valencià.En esta ocasió amb l’escola infantil GUPPY que suposen una sèrie d’avantatges per als col·legiats, així com els seus familiars, fins al segon grau de parentiu.

En concret repercutix en un 40% de descompte sobre el preu de la matrícula del curs complet i un 15% de descompte en la mensualitat escolar (xec escolar a banda) , així com futures prerrogatives que puguen establir-se.