L’ICOMV participa en la xarxa de vigilància de zoonosi en mascotes junt amb el CVCV

“El Consell Valencià de Col.legis Veterinaris (CVCV) L’organisme que integra els veterinaris de tota la Comunitat- ha presentat la Xarxa de Vigilància Epizootiològica en què participa el Col·legi de Metges de Valencia. Es tracta del primer registre sobre zoonosi de mascotes (malalties pròpies dels animals domèstics que incidentalment poden contagiar-se a les persones) . La nova xarxa es conformarà a partir de les comunicacions que, de forma obligatòria i telemáti-camente, hauran de declarar els veterinaris clínics cada vegada que diagnostiquen alguna de les deu malalties arreplegues en l’orde 3/2016 de 4 de març, de la Conselleria d’Agricultura.

Este registre, després del de Balears, Castilla-León i Andalusia, és el més complet mai desenrotllat en este terreny a Espanya. Les comunicacions d’estes zoonosis es realitzaran a través del Registre Informàtic Valencià d’Identificació Animal (RIVIA) , que gestionen els col·legis de veterinaris i que durant els últims mesos ha adaptat per a poder arreplegar este nou cabal informatiu. Les dades dels animals de companyia que a partir de mitjan de novembre començaran a registrar-se en el RIVIA serviran per a complementar la xarxa de vigilància ja existent: tant en medicina humana com en seguretat alimentària i en ramaderia per a millorar així tant la salut pública i la sanitat animal.

Així ho explicaven la pròpia presidenta de del CVCV, Inmaculada Ibor, que ha estat acompanyada per representants de les dos administracions autonòmiques involucrades, en concret, pel director general d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Roger Llanes i pel cap del Servici de Vigilància Epidemiològica de la Conselleria de Sanitat Universal, Javier Reig. Per a protegir el projecte i evidenciar les seues connexions amb la medicina humana, en l’acte de presentació ha participat igualment la presidenta de l’Il·lustre Col·legi de Metges de València, Mercedes Hurtado, el qual ha defés en la seua intervenció el principi conegut com “One health”(una sola salut) ;que ens obliga veterinaris i a metges a treballar units, a col·laborar en totes aquelles patologies, que si bé puguen afectar en un principi als animals també puguen transmetre’s a les personas”.

Ibor ha coincidit amb Hurtado a assenyalar que amb esta iniciativa; se tanca el cercledel concepte de “Salud única”. Efectivament, fins ara, les fonts oficials disponibles, donaven informació detallada a dels possibles casos d’epidèmies o inclús d’algunes zoonosis patides per humans (a través de la Xarxa de Vigilància Epidemiològica i la Redmiva, de vigilància microbiològica per a brots epidèmics o malalties emergents) . Existix també informació detallada sobre possibles zoonosis alimentàries, aquella la via de transmissió de les quals és essencial o fonamentalment alimentària, és a dir, associada al consum d’aliments (bacteris com la Salmonel·losi, Campylobacteriosis, Listeriosis, Yersiniosis, etc i les produïdes per paràsits com la Triquina i l’Anisakis) . O sobre les zoonosis no alimentàries transmeses d’un animal a l’home, amb vector o sense, però només per al cas d’animals d’abastiment (ramaderia) .”La creació d’esta xarxa epizootioógica valenciana ens va a permetre obtindre esta última información sobre la distribució de les principals zoonosis que afecten els animals amb què més tenim, que són els nostres gossos i gatos”. En la Comunitat Valenciana, segons les dades oficials del RIVIA, estan registrats fins a 700.000 cans i altres 30.000 felins, encara que s’estima que la població real d’estos animals siga sensiblement superior.

Com ha detallat Llanes, este registre permetrà en el futur conéixer la situació real de les principals malalties zoonóticas de les nostres mascotes, establir la susceptibilitat i risc de la població animal o humana, plantejar les mesures preventives més adequades per a evitar contagis, conéixer el grau de prevalença, monitoritzar i detallar la distribució geogràfica d’estes zoonosis i, en definitiva “mejorar la salut humana i l’animal”.

“Volíem elevar el nivell de protecció de les nostres mascotes com a pas previ també a la Llei de Protecció d’Animals de Companyia en què ja treballem des de fa mesos, també de la mà dels veterinarios", ha acabat d’explicar l’alt càrrec de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenrotllament Rural. El llistat de malalties que, segons l’orde 3/2016, els veterinaris clínics estaran obligats a comunicar en un termini no superior als deu dies des del seu diagnòstic és el següent: el virus de la ràbia (que ja era de de¬cla-ración obligatòria i que es transmet a través del contacte amb la saliva d’infectats) ; la Leishmaniosi o malaltia del 'mosquito' (a través del mosquit flebótomo) , la Toxoplasmosis (per la ingestió de carn poc cuinada o consum de verdures mal llavades i contaminades, o per contacte amb matèria fecal del gat) ; la Dirofiliariosis o enfermedad del cuc del corazón.