BUSCADOR DE COL·LEGIATS

Per a realitzar les busques pot fer-ho per mitjà del número de col·legiat. Si no especifica el número de col·legiat haurà d’especificar almenys un cognom i el nom o especialitat o ambdós.

Tant per al nom i el cognom pot especificar només els primers caràcters.

Si ho desitja, pot accedir al buscador nacional de col·legiats des d’ací.

[insert_php]
include (“./wp-custom/forms/buscar-colegiado-val.php”);
[/insert_php]