CONTACTE AMB EL COL·LEGI

Contacte

Pot contactar amb els distints departaments ubicats en l‘Il·lustre Col·legi de Metges de València.

963 355 110 GENERAL (CENTRALETA)
963 355 111 DOCÈNCIA
963 355 112 INFORMÀTICA
963 355 113 PREMSA Y COMUNICACIÓ

963 355 114 COMPTABILITAT
963 355 115 SERVICIS JURÍDICS (AGRESSIONS I PERITATGES)
963 355 117 RESERVA D’ACTIVITATS ESPORTIVES.

Si ho desitja també pot contactar amb les distintes extensions que li detallem a continuació.

COMISSIONS i SECCIONS 963 355 110

  • Comissió de Defensa de la Medicina
  • Comissió de Deontologia i Bioètica
  • Comissió d’Activitats Lúdiques i Culturals
  • Secció Metges Jubilats
  • Cooperació Mèdica
  • Secció Col·legial de Medicina Estètica i Secció Col·legial de Medicina Naturista, Acumpuntura i Homeopatia.

SERVICIS JURÍDICS 963 355 115

DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 963 355 110 ext.124

PRESIDÈNCIA 963 355 110 ext. 108

SECRETARIA GENERAL 963 355 110 ext.107 Extensiones : 101- 102 -104- 105- 106

CONSERGERÍA 963 355 110 ext.103

DOCÈNCIA 963 355 110 extensiones 113 y 133

ÀREA ECONÒMICA 963 355 880

INSTITUT MÉDIC VALENCIÀ 963 355 110 ext.135-136

AGÈNCIA DE VIATJES 963 334 465

MUTUAL VALENCIANA 963 337 917

SOCIETAT VALENCIANA DE PEDIATRIA 963 745 568

SEU MÒBIL 618 628 746

Comunique‘s amb l’Il·lustre Col·legi de Metges de València

[insert_php]

include (“./wp-custom/forms/contacto-comv-val.php”);

[/insert_php]

Les dades de caràcter personal que vosté ens facilita són inclosos en un fitxer de tractament automatitzat de dades, del que és titular l’ICOMV. La finalitat del tractament és facilitar la gestió de les activitats dutes a terme per l’ICOMV, així com els diferents servicis prestats als nostres precol·legiats.

D’acord amb el que disposa la L.O. 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició enviant una sol·licitud per escrit, adjuntant una fotocòpia del DNI, dirigida a: Iltre. Col·legi Oficial de Metges de València – Av. de la Plata, 20 – 46013 València.

Queda terminantment prohibida la comunicació de les dades objecte de tractament a terceres persones, excepte les legalment establides.

L’ICOMV ha inscrit els seus fitxers en el Registre General de Protecció de Dades, i està al dia en el compliment de la normativa relativa a la protecció de dades de caràcter personal.

L’ICOMV manté una política activa en la protecció de les dades personals dels seus col·legiats.

L’ompliment del present formulari comporta el consentiment expresse per al tractament de les seues dades d’acord amb els fins manifestats.