Participa en el concurs per a trobar una lletra per a un himne col·legial

Vols formar part dels emblemes que identifiquen al Col·legi? Vols ser part de la seua història? El Col·legi ha pensat crear un himne en què es glosse els valors i sentiments de la professió mèdica i del propi Col·legi.

Amb este fi proposa un concurs entre els col·legiats per a triar la millor lletra que continga eixes virtuts, eixe esperit, dotant-lo d’un premi econòmic de 600 euros per al guanyador.

Atrevix-te a plantejar-nos una lletra! Les condicions per a esta composició són les següents:

-Escrit en vers. -els versos s’organitzaran per estrofes.

-El tema principal girarà entorn de la professió mèdica, els seus valors, vocació i sentiments, així com al Col·legi de Metges.

-El to ha de ser solemne. Pot recórrer a figures literàries o professionals per a donar-li major expressivitat poètica al seu contingut, metàfores o comparacions.

-Pot ser llegit, però la seua força major haurà de ser a l’interpretar-se musicalment.

-Haurà -haurà contindre entre quatre i cinc estrofes, amén de la tornada.

-Els drets d’autor es quedaran en possessió del Col·legi.

Este himne està pensat per a ser interpretat pel Cor del Col·legi, i inclusivament pels propis col·legiats, en tots aquells actes solemnes de la Corporació i quan la coral participe en diverses activitats. Les lletres presentades seran avaluades per un comité compost per representants de la Junta del Col·legi, del cor i pel director musical d’este, Christian Roca, compositor i pianista.

El termini de presentació serà a partir de la publicació en la web col·legial i fins al 28 de febrer de 2019.

Les lletres poden remetre’s al correu: vicepresidente2@icomeva.es