Participa en el concurs per a trobar una lletra per a un himne col·legial

Vols formar part dels emblemes que identifiquen al Col·legi? Vols ser part de la seua història? El Col·legi ha pensat crear un himne en què es glosse els valors i sentiments de la professió mèdica i del propi Col·legi.

Amb este fi proposa un concurs entre els col·legiats per a triar la millor lletra que continga eixes virtuts, eixe esperit, dotant-lo d’un premi econòmic de 600 euros per al guanyador.

Atrevix-te a plantejar-nos una lletra! Les condicions per a esta composició són les següents:

-Escrit en vers. -els versos s’organitzaran per estrofes.

-El tema principal girarà entorn de la professió mèdica, els seus valors, vocació i sentiments, així com al Col·legi de Metges.

-El to ha de ser solemne. Pot recórrer a figures literàries o professionals per a donar-li major expressivitat poètica al seu contingut, metàfores o comparacions.

-Pot ser llegit, però la seua força major haurà de ser a l’interpretar-se musicalment.

-Haurà -haurà contindre entre quatre i cinc estrofes, amén de la tornada.

-Els drets d’autor es quedaran en possessió del Col·legi.

Este himne està pensat per a ser interpretat pel Cor del Col·legi, i inclusivament pels propis col·legiats, en tots aquells actes solemnes de la Corporació i quan la coral participe en diverses activitats. Les lletres presentades seran avaluades per un comité compost per representants de la Junta del Col·legi, del cor i pel director musical d’este, Christian Roca, compositor i pianista.

El termini de presentació serà a partir de la publicació en la web col·legial i fins al 28 de febrer de 2019.

Les lletres poden remetre’s al correu: vicepresidente2@icomeva.es

 

Avís: Se suspén l’excursió programada para per a dissabte 20 d’octubre a Segorbe com a mesura de precaució

Estimat\@s colegiad\@s:

Davant dels avisos meteorólogicos de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) previstos para demà en la població de Segorbe i la província de Castelló, es decidix suspendre l’excursió programada per a demà dissabte com a mesura de precaució.

Més informació: 963 161 491.

El Dr. Ortega participa en el VII Congreso Nacional de Médicos Jubilados celebrado en Cáceres

El Dr. Luis Ortega, representant dels 2.095 metges jubilats valencians, va participar en el VII Congrés Nacional de Metges Jubilats celebrat a Càceres durant el mes de setembre, en el que van assistir més d’un centenar de facultatius de tota Espanya. Durant la trobada es van abordar diferents iniciatives per a fomentar la jubilació activa a través de conferències i taules redones.

Entre els temes tractats, el Dr. Luis Ortega destaca la petició general dels assistents d’aconseguir una regulació nacional perquè tots els metges es jubilen a la mateixa edat i davall els mateixos criteris, independentment de la comunitat autònoma en què desenrotllen la seua labor.

La majoria -añadía- “s’oposa a la jubilació forçosa als 65 anys i considera que es puga allargar a petició de cada metge. Actualment, la situació diferix segons la comunitat autònoma, perquè les normes són diferents. En algunes s’està negociant allargar la jubilació fins als 70 anys, en altres s’apliquen de forma més o menys rígida… En definitiva, hauria d’homogeneïtzar-se l’edat de jubilació a Espanya”.

Un altre aspecte debatut va ser la situació de l’assistència sanitària al metge jubilat, distinta segons el territori i el signe polític de les conselleries, mostrant-se unes més receptives que altres. En estos moments, Madrid i Barcelona han aconseguit firmar convenis de col·laboració amb les respectives administracions.

En este punt es va destacar la consecució de l’autorecepta, on el Col·legi de Metges de València va ser un dels pioners a aconseguir talonaris específics de receptes per a metges jubilats des de fa més de dos dècades. Un benefici a què van ser sumant-se la resta de corporacions, però que encara falta per aconseguir per algunes.

D’altra banda, els representants de la Comunitat Valenciana van presentar un model d’enquesta respecte a l’opinió dels metges jubilats sobre l’assistència sanitària que rebien. Una proposta que va ser ben acollida pels assistents i en estos moments es troba en fase d’estudi per a vincular-la a tots els metges jubilats d’Espanya i aconseguir d’esta manera dades més globals.

Un altre de les idees plantejades va ser la posada en marxa de seminaris dirigits als col·legiats que tinguen pròxima la seua jubilació perquè puguen preparar la mateixa. Una iniciativa que es concretarà en la següent assemblea de vocals.

El congrés va abordar també les ajudes a este col·lectiu des de la Fundació per a la Protecció Social de l’OMC recordant totes les prestacions i accions que desenrotllen. Paral·lelament, es van exposar els èxits aconseguits durant els seus cent anys d’existència per mitjà de la projecció de diversos vídeos on metges que havien sigut beneficiats per les beques de la Fundació, aportaven el seu testimoni, entre altres el conegut presentador radiofònic Carlos Herrera.