110 metges van participar en l’III Torneig *Galeno de Golf del Col·legi de Metges de València

El passat 6 d’abril es va celebrar l’III Torneig *Galeno de Golf del Col·legi de Metges de València amb 110 jugadors, en el camp el Parador El Saler.

Van resultar guanyadors de la competició:

PREMIS ESPECIALS:
BOLA MÉS PRÒXIMA (clot 9): Francisco Gil Vidal (0’70)
BOLA MÉS PRÒXIMA (clot 12): Andrés Guerrero Cervantes (4’50)

PREMIS *HÁNDICAP INDISTINT:
2a classificada 2a Categoria: Mª Jesús Raga Marques (34 punts)
2a classificada 1a Categoria: Isabel Castillo del Carpio (35 punts)

1r classificat 2a Categoria: Álvaro Olaya Vila (34 punts)
1a. classificada 1a Categoria: Alicia Sanz López (39 punts)

Millor Metge Col·legiat: Alfredo Quiles Raga (36 punts)

Gràcies als col·laboradors: Uniteco professional, Banco Mediolanum, Cellers Corriol Real, RM Fisio&Estètica, EasyWater, Birra & Blues i al parador El Saler.

El Col·legi de Metges dona suport a 300 estudiants de Medicina en la seua reivindicació de “Salut per a tots” en la plaça de la Verge

 

El 6 d’abril més de 300 estudiants de medicina -i altres disciplines sanitàries- celebren en la Plaça de la Verge la commemoració del Dia Mundial de la Salut. Un acte que se celebra des de fa tretze edicions i que, des del principi, ha comptat amb el suport de la seua futura casa professional, el Col·legi de Metges de València.

L’esdeveniment està organitzat per l’Associació Valenciana d’Estudiants de la Medicina (*AVEM) i realitza un ampli desplegament en el cor de la ciutat del Túria mitjançant la disposició de més d’una vintena de carpes informatives dedicades a temes de salut prevalents en l’actualitat on s’ofereixen consells i activitats.

Entre les iniciatives proposades: l’aprenentatge de tècniques de reanimació cardiopulmonar, exercicis per a ancians, la llengua de signes, exploració dermatològica, mesuraments de sucre i de tensió, taller bucodental, proves oftalmològiques, tallers de sexualitat i prevenció de *ITS, d’alcoholisme o consum de drogues, entre altres. També es podrà trobar una dirigida als més xicotets, l'”Hospital d’ossets”, on se’ls familiaritza d’una forma cordial amb la medicina i els seus procediments, així com a perdre por cap a la bata blanca.

 

A la cita se suma amb el seu propi espai el Col·legi de Metges de València, acostant als futurs mèdics -i a tota la població- els principals serveis que ofereix.

Per a la presidenta del Col·legi, la Dra. Mercedes Hurtado: “El Col·legi s’ha involucrat des de la primera edició amb aquesta iniciativa dels estudiants de medicina d’últims cursos. Creiem que és important que els nostres futurs mèdics visquen el que significa acostar la salut a la població, i que ho facen amb aquest entusiasme i aquestes ganes és encoratjador, perquè sabem que estan molt ben formats i que ells escriuran la medicina del futur”.

Per part seua, la presidenta de *AVEM, Lorena Vila explica: “Aquest projecte busca formar a la població en matèria de salut perquè siguen conscients i amos d’aquesta, alhora que permet als estudiants tindre un primer contacte amb els qui seran els seus pacients en el futur”.

 

Salut per a tots

Enguany, amb el lema “Salut per a tots”, la campanya informativa se centra en reclamar la cobertura sanitària universal per a totes les persones, independentment del seu nivell socioeconòmic. Com alerta l’Organització Mundial de la Salut, en l’actualitat la meitat de la població mundial no té accés als serveis de salut bàsics.

Altres dades que donen suport a aquesta reivindicació són:

-aproximadament 100 milions de persones es troben en condicions de pobresa extrema, havent de pagar els serveis de salut dels seus propis ingressos.

-I el 10% del pressupost familiar de més de 800 milions de persones és invertit en despeses de salut.

El Dr. Ibor inaugura la jornada d’Avacu dedicada a les “Fake News en l’alimentació i el consum”

El Col·legi de Metges ha acollit una jornada organitzada per l’Associació Valenciana de Consumidors i Usuaris (AVACU) , en col·laboració amb l’Associació de Supermercats de la Comunitat Valenciana (ASUCOVA) i dedicada a un tema d’actualitat com són les “Fake News en l’alimentació i el consum”. La cita ha reunit científics, metges, empreses, periodistes, consumidores… per a analitzar la incidència de les notícies falses en la nostra societat, especialment en el camp de l’alimentació i el consum.

La inauguració ha anat a càrrec del Dr. Pedro Juan Ibor, vicepresident primer del Col·legi de Metges; María Teresa Cháfer, directora general de Desenrotllament Rural i Política Agrària; Vicente Domingo, responsable del Centre Mundial de València per a l’Alimentació Urbana Sostenible, acompanyats de Fernando Móner, president d’AVACU-CECU.

El Dr. Ibor assenyalava en la seua intervenció: “Com reiterem els metges en les nostres consultes entre els consells bàsics per a cuidar la nostra salut es troba l’alimentació. La nostra nutrició, junt amb l’activitat física que realitzem, i junt amb la nostra actitud vital i pensaments, conformen els pilars fonamentals per a aconseguir una major qualitat de vida. D’ací que siga imprescindible perquè una societat estiga sana, una correcta alimentació. El problema actual per a molts consumidors és discernir en què consistix una bona alimentació”.

“És en este punt -añadía- on hem d’intervindre els agents socials (associacions de consumidors, professionals sanitaris, tècnics de la comunicació i autoritats) per a emetre el nostre criteri científic i contrastat com a font d’informació fiable aliena a interessos i a modes passatgeres”.

“Es en este punto -afegia- donde debemos intervenir los agentes sociales (asociaciones de consumidores, profesionales sanitarios, técnicos de la comunicación y autoridades) para emitir nuestro criterio científico y contrastado como fuente de información fiable ajena a intereses y a modas pasajeras”.

Per a conéixer la dimensió del problema apuntava unes dades rellevants el periodista Marc Amorós, autor del llibre Fake news: la verdad de las noticias falsas: “las fake news estan de moda. Es compartixen un 70% més que una notícia real”. I ha aportat una dada sorprenent: Espanya és el 5t país del món on la gent es creu més notícies falses, i el 1r a Europa.

 

 

L’ICOMV convoca l’Assemblea General Ordinària el pròxim 16 de abril

Per acord de la Junta de Govern d’este Col·legi Oficial de Metges, adoptat en sessió celebrada el dia 26 de març d’enguany, es convoca ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, que tindrà lloc en la seu col·legial el pròxim dia 16 d´abril de 2019, a les 18.30 hores en primera convocatòria, i a les 19.00 hores en segona convocatòria, amb el següent:

ORDE DEL DIA

1r. Lectura i aprovació, si és procedent, del acta de la sesió de l’Assemblea General Ordinària de 19 de desembre de 2018.

2n. Informe de la Sra. Presidenta.

3r. Lectura de la memòria de Secretaría corresponent a l´any 2018.

4t. Aprovaciò, si és procedent, del Balanç de Situació i Liquidació del Pressupost d’Ingressos i de Despeses de l’exercici 2018.

5t. Informe de la Vocalia de Metges Jubilats.

6t. Precs i Preguntes.

(De conformitat amb el que disposa els Estatuts Particulars, durant els deu dies anteriors a la celebració de l’Assemblea estarà a disposició dels col·legiats que ho sol·liciten en la Secretaria del Col·legi, durant les hores de despatx, la documentació dels assumptes a deliberar en l’Assemblea convocada, també podran trobar-los en la Web del Col·legi en la seua Àrea Privada.)

València, 26 de març de 2019

L’Open de Golf del Col·legi congrega a 120 jugadors en la seua quinta edició

El Col·legi de Metges, en la seua aposta per fomentar l’esport i les relacions entre els seus col·legiats, organitza periòdicament un obert de golf, que enguany ha complit la seua quinta edició aconseguint una participació de 120 jugadors.

El joc es va disputar en les instal·lacions del Club de Golf El Bosc, gràcies a la col·laboració de Cellers Sendera Real, Birra&Blues, Easywater i Decathlon Alfafar.

La jornada, disputada el 23 de març, va finalitzar proclamant els següents guanyadors:

 

En primera categoria:

1 Hermann Gavilán Fernández
2 Eduardo Ortega Planells

En segona categoria:

1 Marcos Ibáñez Fandos

2 Jorge Almonacid Carbonell

 

L’1 d’abril comença el termini per a la presentació de sol·licituds al concurs d’Ajudes a la Cooperació i Acció Social Sanitària 2019

El Col·legi convoca, a través de la seua Comissió de Cooperació Mèdica, les Ajudes a la Cooperació i Acció Social Sanitària corresponent a 2019, amb una dotació econòmica en esta edició de 6000 euros totals. La presentació de sol·licituds pot realitzar-se de l’1 al 30 d’abril de 2019.

Bases del concurs d’Ajudes a la Cooperació i Acció Social Sanitària

1.- L’Il·lustre Col·legi Oficial de Metges de València (ICOMV) , a través de la COMISSIÓ DE COOPERACIÓ MÈDICA, convoca per a l’any 2019 les Ajudes a la Cooperació i Acció Social Sanitària per a recolzar programes, projectes i activitats dirigits al desenrotllament y/o promoció de la salut, tant en l’àmbit nacional com internacional.

2.- Les ajudes van dirigides, a les activitats següents:

-Finançar projectes d’Acció Social Sanitària de la província de València, organitzats a nivell particular o per ONGs.

-Finançar projectes específics en l’àmbit de la Cooperació Internacional, promoguts tant per metges col·legiats com per ONGs amb experiència contrastada.

-Contribuir a costejar els gastos de desplaçament i estada als metges col·legiats que col·laboren en projectes en desenrotllament, amb el suport formal de la ONG o entitat responsable del projecte.

-Queden excloses d’estes ajudes les associacions de pacients, per no ser objectiu d’esta convocatòria.

3.- Dotació econòmica:

La dotació econòmica de la present convocatòria serà d’un mínim de 6000 euros totals, atorgant-se almenys 4 ajudes i un màxim indeterminat fins a completar la quantitat total avantdita, llevat que la comissió avaluadora i si és el cas la Junta de Govern de l’ICOMV, puguen considerar deserta alguna de les ajudes.

Així mateix la comissió avaluadora i si és el cas la Junta de Govern de l’ICOMV podran decidir les quanties atorgades a cada una de les sol·licituds.

Si no s’arribaren a presentar projectes suficients per a cobrir el mínim de quatre ajudes, el romanent podrà distribuir-se entre els altres premiats. Del total d’ajudes concedides un mínim del 50 % es destinarà a les sol·licituds que tinguen repercussió a nivell provincial.

La Junta Directiva de l’ICOMV es reserva el dret a repartir les ajudes entre diverses sol·licituds, finançar parcialment alguna d’elles, o deixar part o la totalitat de l’ajuda pressupostada sense destinar a ningú projecte.

4.- Sol·licituds i presentació.

Podran sol·licitar este tipus d’ajuda:

-Els metges col·legiats en la província de València,

-les ONGs sanitàries o sociosanitàries de la Província de València i,

-les ONGs sanitàries, d’àmbit nacional, que tinguen delegacions territorials en la Província de València.

Les sol·licituds presentades per ONGs, hauran de ser avalades per un metge col·legiat en la província de València.

Un mateix col·legiat no pot avalar més d’una sol·licitud d’un projecte, no sent possible ser beneficiari de més d’una ajuda a títol personal.

No podran sol·licitar ajudes en la present convocatòria aquelles ONGs o persones físiques que hagen sigut beneficiàries de les ajudes a la cooperació sanitària de l’ICOMV en la convocatòria anterior.

Les ONGs hauran d’estar inscrites com a mínim un any abans de la data d’edició d’esta convocatòria d’ajudes de l’ICOMV, en el registre Nacional d’Associacions, el registre d’Organitzacions No governamentals de Desenrotllament o altres de similars a nivell oficial europeu, estatal o automónico.

La presentació de sol·licituds es farà de l’1 al 30 d’Abril de 2019 en l‘Oficina Tècnica de Cooperació del Col·legi Oficial de Metges de València, amb seu en l’Avinguda de la Plata, núm. 34 (46013, València) .

Només s’acceptaran projectes presentats dins del termini establit.

 

 

Las solicit”Les sol·licituds d’ajuda es formalitzaran presentant la documentació següent:

-Documentació acreditativa de la colegiada/o que presenta la sol·licitud y/o de la ONG sol·licitant

-Per a sol·licituds presentades per col·legiats: document identificatiu i que acredite la col·legiació.

-Per a ONGs: document identificatiu de la mateixa i escrit realitzat per un col·legiat que avale la participació de dita ONG en la present convocatòria

-Descripció del projecte per al que se sol·licita l’ajuda, que detall.

-Població a qui va destinada.

-Viabilitat i sostenibilitat del projecte.

-Forma i terminis previstos d’execució.

-Pressupost desglossat de la quantitat total del projecte, detallant la quantia de l’ajuda sol·licitada i les ajudes rebudes o previstes d’altres entitats públiques o privades.

-Memòria resumida dels projectes i activitats realitzades en els últims 5 anys, o curriculum vitae del peticionari quan es tracte de persones físiques. 

-La Comissió de Cooperació de l’ICOMV podrà requerir la informació i documentació complementària que considere d’interés per a avaluar el projecte. Esta documentació haurà de ser presentada en un termini no superior a 5 dies hàbils des de la data en què siga requerida.

Les sol·licituds incompletes o que no s’ajusten a les bases d’esta convocatòria, quedaran excloses de la present convocatòria.

La formalització de la sol·licitud suposa l’acceptació de les bases de la convocatòria i de la resolució de la Junta de Govern de l’ICOMV, que serà inapel·lable, i davant de la qual no pot interposar-se recurs.

5.- Les sol·licituds seran valorades en primera instància per la Comissió de Cooperació i, posteriorment, aprovades o denegades per la Junta de Govern de l’ICOMV.

Com a criteris de valoració per a l’adjudicació de les ajudes es tindran en compte:

-Projecte d’Acció Social Sanitària.

-Àmbit territorial de l’activitat.

-Repercussió sobre la població beneficiària.

-Memòria i activitats dels sol·licitants, o currículum vítae si es tracta de persona física.

-Quantia de la petició i pressupost total desglossat del projecte o activitat.

-Continuïtat i sostenibilitat del projecte en el temps.

-En el cas que l’ajuda sol·licitada en la present convocatòria no finance en la seua totalitat el projecte presentat a la mateixa, haurà de presentar-se justificació d’altres mitjans de finançament que asseguren la seua realització.

6.- Resolució: la resolució de concessió o denegació de les ajudes es notificarà als interessats en el termini màxim de 30 dies naturals des del tancament de la convocatòria. En la mateixa notificació es determinarà la quantia de l’ajuda atorgada, així com les condicions específiques de la mateixa. L’entrega de la dita ajuda es realitzarà en un acte organitzat per l’ICOMV durant el mes de juny de 2019 dins dels actes de la patrona.

El sol·licitant queda obligat a deixar constància del patrocini del Col·legi Oficial de Metges de València en la promoció i comunicacions que es realitzen en relació amb l’activitat realitzada.

7.- Justificació de les ajudes. Els beneficiaris hauran de presentar memòria o informe amb els resultats de l’activitat realitzada en l’Oficina Tècnica de Cooperació del Col·legi Oficial de Metges de València, amb seu en l’Avinguda de la Plata, núm. 34 (46013, València), en el termini d’un any a partir de la concessió de l’ajuda.

Els beneficiaris de les ajudes hauran d’exposar públicament una breu presentació de l’activitat realitzada, en l’acte d’entrega de les ajudes de l’any següent.

8.- Publicitat.

-Serà publicada en la revista València Metgessa la relació dels perceptors d’ajudes amb el seu import corresponent, així com un resum posterior o memòria del projecte o activitat finançada.

-Així mateix, tant la convocatòria com la resolució i les activitats subsidiàries de les ajudes (com ara fotografies i actes derivats de l’acte d’entrega de premis o de la memòria justificativa) podran ser publicades per l’ICOMV.

 

Principi d’igualtat entre dones i hòmens.

Volem deixar constància que l’ús d’un únic gènere en la redacción de esta documentació pretén facilitar la seua lectura i evitar duplicar articles, substantius i adjectius per l’ús dels gèneres femení i masculino al mateix temps.

Per tant, declarem que en esta documentació:

-Es vetla per la transmissió d’una imatge igualitària, plural y no estereotipada de dones i hòmens.

-I, es promou el coneixement i la difusió del principi d’igualtat.

 

El Col·legi organitza el seu segon pelegrinatge a Santiago de Compostel·la

L’èxit de participació aconseguit en 2018 en el primer pelegrinatge organitzada per al col·lectiu metge valencià, ens ha fet repetir l’experiència perquè més metges puguen sumar-se a esta gran oportunitat que significa anar de la mà de la companya la Dra. Mª Ángeles Fernández,  presidenta de l’Associació d’Amics del Camí de Santiago de la Comunitat Valenciana, qui ens fa de guia i ens orienta en la ruta.

Si l’any passat 45 companys mèdics van poder disfrutar junts del Camí de Santiago Portugúes, enguany per al període del 8 al 16 de juny està plantejat el recorregut de Santiago a Fisterra i Muxía. Sens dubte, una gran oportunitat per a viure l’experiència de camaraderia i patrimoni cultural, paisatgístic i religiós

 

Més informació: CIRCULAR ACTIVIDADES DR. ORTEGA_rotated-páginas-2-3

En 20 anys el Programa d’Atenció Integral al Metge Malalt (PAIME) ha atés a 4.294 professionals

Des que en 1998 es creara el Programa d’Atenció Integral al Metge Malalt (PAIME) , han sigut atesos 4.294 metges. Es tracta d’un programa que el col·lectiu metge va posar en marxa conscient de què estos professionals, igual que la població en general, poden patir trastorns mentals y/o addiccions que poden afectar la seua pràctica professional i afectar per tant a la seguretat dels pacients. Així s’ha posat de manifest en la presentació als mitjans de comunicació de la Jornada 20 anys del PAIME organitzada per la Fundació per a la Protecció Social de l’Organització Mèdica Col·legial (FPSOMC) i que s’ha celebrat en la seu de la corporació mèdica amb motiu del 20é Aniversari del dit Programa.

Un Programa que se sustenta en la protecció de la seguretat clínica alhora que ajuda protegix al metge malalt, per la qual cosa, com ha subratllat el president de l’OMC i de la FPSOMC, Dr. Serafín Romero, hauria d’estar en el Boletín Oficial del Estado amb el reconeixement d’utilitat pública. “Es per això -ha afegit- que la professió mèdica es felicita de disposar d’una ferramenta d’estes característiques que emana del Codi de Deontologia i de la capacitat de col·legiació universal de què ens hem dotat els médicos”.

 

 De esquerra a dreta : Mª Ángeles López Orive, subdirectora General de Ordenació del Ministeri de Sanitat; Isabel Baena, viceconsellera de Salutt de la Junta de Andalucia; Dr. Roberto Sabrido, ex conseller de Sanitat de CLM; Dr. Jaume Padrós, president COM Barcelona; Dr. Serafín Romero, president OMC y FPSOMC; i Dr. Tomás Cobo, vicepresident primer FPSOMC i OMC.

Precisament, la falta d’estos dos elements en altres professions representa, al seu parer, un obstacle a l’hora de fer un pas avant en l’atenció de la salut mental dels seus professionals, a més, com ha indicat, del “vértigo que, moltes vegades, dóna haver de dir a un company que podem emmalaltir i acabar convertint-nos en un risc per a les persones a les prestem el nostre exercici profesional”.De totes maneres, “tenim obertes les mans a totes les professions interessades en el nostre Programa que presenta resultats molt positivos”.

De fet, professions com la de pilots i jutges, de l’exercici de la qual depenen drets fonamentals de les persones s’han interessat per este Programa. Precisament, com ha recordat el Dr. Romero, “en el Congrés del PAIME celebrat a Burgos vam tindre l’oportunitat d’escoltar l’interés del Consell General del Poder Judicial per un Programa d’estes característiques, a través de la seua llavors secretària, Margarita Robles, actual ministra de Defensa, i impulsora d’esta propuesta”. Respecte als reptes que planteja este Programa, el president de l’OMC i de la FPSOMC ha remarcat que, a més de la contribució econòmica per part de les Administracions sanitàries, també es requerix d’una gran dosi de complicitat “en l’acció integral amb els gabinets de salut laboral, amb els departaments de Recursos Humans dels Servicis de Salut autonòmics i amb les unitats d’Incapacitat Temporal”.

 

 

Finalment, ha avançat que les dades corresponents als dos últims anys seran presentats en la VIII edició del Congrés PAIME en 2019 que acollirà el Col·legi de Metges de Múrcia. Per la seua banda, el Dr. Jaume Padrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona (COMB) , s’ha referit al PAIME com un model de referència a Europa en l’atenció al metge malalt, ja que, com ha explicat, “cumple amb dos premisses fonamentals: ser garants de l’exercici professional i ajudar els metges afectats per un problema de salut mental y/o addiccions a rehabilitar-se, la qual cosa es traduïx en una necessària intervenció des del vessant de la seguretat clínica”.

 

Ha reconegut que un dels principals obstacles per a la detecció de casos és la tendència entre el col·lectiu metge a ocultar els seus problemes de salut mental “els més estigmatitzats amb nosaltres mateixos som els metges, encara que a les nostres companyes mèdiques els coste menys treball demanar ajuda davant d’este tipus de casos i, per tant, és un problema que hem d’abordar frontalmente”.Amb el PAIME “més que protegir la confidencialitat que és un dret de tots els pacients, la qual cosa proporcionem és la protecció de la identitat del metge afectado”, segons ha afirmat. "Por això -ha afegit- quan un professional ingressa en el Programa li canviem els cognoms per a preservar la dita identitat i se’ls entrega un altre codi col·legial amb el que ni tan sols els servicis col·legials poden accedir als seus datos”.

Finalment, ha recalcat que no es tracta d’un “Programa de privilegio per als metges sinó que ha sigut creat per a vetlar per la seguretat clínica, per la qual cosa ha reclamat que se situe entre les prioritats de salut pública de les Administracions sanitàries” empezando pel propi Ministeri de Sanitat, a més de en l’agenda pressupostària per a, fonamentalment, garantir l’equitat d’acceso.

Disponible en todas las CC.AA.

 

Este programa singular, únic a Espanya des de l’àmbit professional i referent a Europa i en el món, va nàixer per iniciativa del Col·legi de Metges de Barcelona i, actualment, està implantat en totes les comunitats autònomes, en l’àmbit dels Col·legis de Metges i davall el paraigua Fundació per a la Protecció Social de l’Organització Mèdica Col·legial (FPSPOMC) que contribuïx al finançament del mateix junt amb les Administracions públiques i actua com a coordinador de tots en l’àmbit nacional. Respon al compromís deontològic de la professió mèdica i té el compromís d’atendre de manera integral -assistència sanitària, atenció social, suport legal i assessorament laboral- a metges que patixen problemes psíquics y/o addictius per a donar-los el tractament adequat i per a ajudar-los a retornar amb les adequades garanties al seu treball.

 

S’estima que entre un 10 i un 12 per cent dels metges en exercici poden patir al llarg de la seua vida professional un trastorn mental o una addicció a l’alcohol i a altres drogues. Per a fer front a este tipus de situacions, els Col·legis de Metges s’han dotat d’este Programa que dóna sentit a la funció de salvaguarda i garantia de la bona praxi que tenen encomanada i, al mateix temps, ajuda als metges afectats aconseguir la seua rehabilitació.

A més, per a les Administracions sanitàries representa un garant de qualitat assistencial. Este programa és un referent per a totes aquelles professions que tenen responsabilitats davant dels ciutadans i, en el cas concret dels metges, amb possibles conseqüències negatives per a la salut o la vida de la gent per risc de mala praxi. Dos col·lectius professionals interessats pel programa han sigut els jutges i pilots.

En comparació amb l’últim informe (2014) , el PAIME va atendre en 2016 a 323 metges, un número semblant al registrat en els últims 7 anys que és des de quan l’OMC, a través de la seua Fundació per a la Protecció Social, porta analitzant l’evolució dels casos registrados.  En l’últim any (2016) , el trastorn mental ha sigut el principal motiu de la demanda d’ingrés en este programa (75,8%) , seguit de problemes d’alcoholisme (9,3%) i drogues (7,3%) . El 7,7% dels casos presentava una patologia dual.

 El nombre més gran de casos està relacionat amb trastorns de l’estat d’ànim Quant als diagnòstics clínics, el nombre més gran de casos està relacionat amb trastorns de l’estat d’ànim (29,4%) , seguits per trastorns adaptatius (20,9%) , els relacionats amb el consum d’alcohol i altres substàncies (19,4%) i d’ansietat (15,4%) . El nombre més gran de metges afectats per estos trastorns ha sigut atés amb un tractament ambulatori dispensat pels professionals clínics del PAIME, els que han realitzat un total de 6.573 consultes al llarg de l’any 2016, 19 més que l’últim de 2014 (6.491) .  Del total de metges atesos, 279 han causat baixa laboral, 176 més que en 2014, amb una mitjana d’ILT (Incapacitat Laboral Transitòria) de 140 dies.

 

Quant al nombre de metges atesos que han requerit hospitalització, han sigut 78, número semblant al de 2014, amb una estada mitjana de 34 dies en centres. El principal centre d’hospitalització per a estos casos és el gestionat per la Fundació Galatea. dels casos registrats en 2016, s’han analitzat com complicats 90, dels quals, 57 presentaven risc de mala praxi, 31 tenien conflictes en l’entorn laboral i 2 metges van haver de canviar de centre de treball.

Per comunitats, les 6 amb nombre més gran de casos registrats fins a la data han sigut Catalunya (2.048) , Andalusia (698) , Madrid (416) , Navarra (223) , Castella i Lleó (158) i Castella la Manxa (133) .  La comunitat on menys casos es van registrar és en La Rioja (3) . Si estes dades s’analitzen tenint en compte els metges atesos en funció del número de col·legiats, per cada 1000 col·legiats, en concret, les comunitats amb ingressos superiors han sigut: Catalunya, Ceuta i Melilla, Navarra, Andalusia, Cantàbria i Castella la Manxa.

El col·lectiu més afectat és el d’entre 51 a 60 anys

Per edat, cal destacar que el col·lectiu més afectat és el d’entre 51 a 60 anys (28,7%) , seguit del de 41 a 50 anys (27,9%) , de 31 a 40 (22,1%) , més de 61 anys (13,5%) i menys de 30 anys (7,8%) . Destaca l’increment del 45,31 % dels casos de metges 41 a 50 anys que ha passat de 64 casos en 2014 a 93 en 2016, així com el de metges majors de 61 anys que també s’han incrementat més d’un 60,71% (de 28 casos en 2014 a 45 en 2016) .

Quant a les especialitats més afectades per este tipus de trastorns, més del 40% dels casos són de Medicina Familiar i Comunitària, seguit d’Anestesistes (6,1%) , Pediatres (5,5%) i Psiquiatres (4,8%) . Cal destacar l’aparició en el programa de professionals que treballen en l’Àrea d’Urgències, que no sent una especialitat reconeguda ha debutat en estos dos anys com un espai de risc pel percentatge d’afectats.

 

Quant al sexe, hi ha un canvi en la tendència respecte a l’informe del 2014, sent esta vegada major el percentatge de metges dones afectades per problemes de salut mental (52,5%) enfront dels metges hòmens (47,5%) . A més ha incrementat la mitjana d’edat de les dones que patixen estos problemes que ha passat de ser de 36 anys de mitja en 2014 als 44 anys en 2016.

En quan al seu estat civil, el 40,9% són casats, el 32,2% fadrí, el 9,5% divorciats, el 7,5% en parella de fet, el 7,4% separats, i 2,4% són viudos. Sobre el tipus de relació laboral dels metges atesos, el 63,4% té un contracte fix; el 28,4% contracte temporal, el 5,1% és d’exercici lliure i el 3% té contracte laboral més exercici lliure.

Més del 60% dels metges han sol·licitat ajuda de manera voluntària

El PAIME és un programa sustentat en la confidencialitat, en la confiança, i en el seu disseny específic per als professionals metges que s’instrumenta des dels Col·legis per a ajudar el metge amb problemes i possibilitar la seua rehabilitació per a tornar a exercir. Però, com altres col·lectius, també els metges, per por, sentiment de culpa o estigmatització social de la pròpia malaltia, tendixen a ocultar-la i negar-la, amb la consegüent repercussió en la vida quotidiana, tant en l’entorn familiar com en el professional.

 

 

A pesar d’això, el 65,4% dels metges que han sol·licitat atenció del PAIME ho han fet de manera voluntària; el 34,4% de forma voluntària induïda, cap de manera confidencial i el 0,2% dels casos per existir denúncia formal. Quant a qui deriva estos casos, el 49,8% d’ells, és per iniciativa pròpia; el 15,5% ha sigut a través d’un col·lega, el 12,1% pel departament de Riscos Laborals; el 11% pel psiquiatre el 4,7% per un familiar; i el 4,2% per un superior. El PAIME es finança de mode compartit a través dels Col·legis de Metges, la Fundació per a la Protecció Social de l’OMC i les Administracions sanitàries, moltes de les quals financen parcial o totalment este programa.

L’ICOMV convoca l’Assemblea General Ordinària el pròxim 19 de desembre

Per acord de la Junta de Govern d’este Col·legi Oficial de Metges, adoptat en sessió celebrada el dia 20 de Novembre d’enguany, es convoca ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, que tindrà lloc en la seu col·legial el pròxim dia 19 de Desembre, a les 18.30 hores en primera convocatòria, i a les 19.30 hores en segona convocatòria, amb el següent:

ORDE DEL DIA

1r. Lectura i aprovació, si és procedent, del acta de la sessiò de l’Assemblea General Ordinària de 15 de Maig de 2018.

2n. Informe de la Sra. Presidenta.

3r. Aprovació, si escau, del Pressupost d’Ingressos i de Despeses de l´any 2019.

4t. Informe de la Vocalia de Jubilats.

5t. Precs i Preguntes.

(De conformitat amb el que disposen els Estatuts Particulars, durant els deu dies anteriors a la celebració de l’Assemblea estarà a disposició dels col·legiats que ho sol·liciten en la Secretaria del Col·legi, durant les hores de despatx, la documentació dels assumptes a deliberar en l’Assemblea convocada, també podran trobar-los en la Web del Col·legi en la seua Àrea Privada.)

El Col·legi de Metges acull la presentació de l’aplicació SunQuiet avalada científicament pels doctors Carlos Guillén i Eduardo Nagore

Els doctors Carlos Guillén i Eduardo Nagore, del Servici de Dermatologia de l’Institut Valencià d’Oncologia (IVO) i l’Associació Per a la Prevenció i Investigació del Melanoma Cutani (APIME) han presentat en el Col·legi de Metges de València l’app SunQuiet, desenrotllada per l’empresa Insoytec. Este programa està dissenyat perquè els usuaris puguen conéixer quanta dosi diària de vitamina D necessiten per al seu salud.

Com informen els especialistes, actualment hi ha un dèficit de la vitamina D’inclús en les poblacions -com Valencia-con un elevat nivell d’insolació provocat pel canvi en els formes de vida experimentats en les últimes dècades, amb oficis i costums que ens fan estar allunyats del sol, l’astre responsable fins en un 90 per cent de la síntesi de la vitamina D.

Per a pal·liar esta carència, l’aplicació indica quant temps de sol necessita cada persona – depenent del seu fenotip, època de l’any, índex de radiació vigent- per mitjà d’un càlcul. Així mateix, l’App avisa quan s’ha aconseguit l’objectiu i amacena la informació dia a dia.

 

 

Participa en el concurs per a trobar una lletra per a un himne col·legial

Vols formar part dels emblemes que identifiquen al Col·legi? Vols ser part de la seua història? El Col·legi ha pensat crear un himne en què es glosse els valors i sentiments de la professió mèdica i del propi Col·legi.

Amb este fi proposa un concurs entre els col·legiats per a triar la millor lletra que continga eixes virtuts, eixe esperit, dotant-lo d’un premi econòmic de 600 euros per al guanyador.

Atrevix-te a plantejar-nos una lletra! Les condicions per a esta composició són les següents:

-Escrit en vers. -els versos s’organitzaran per estrofes.

-El tema principal girarà entorn de la professió mèdica, els seus valors, vocació i sentiments, així com al Col·legi de Metges.

-El to ha de ser solemne. Pot recórrer a figures literàries o professionals per a donar-li major expressivitat poètica al seu contingut, metàfores o comparacions.

-Pot ser llegit, però la seua força major haurà de ser a l’interpretar-se musicalment.

-Haurà -haurà contindre entre quatre i cinc estrofes, amén de la tornada.

-Els drets d’autor es quedaran en possessió del Col·legi.

Este himne està pensat per a ser interpretat pel Cor del Col·legi, i inclusivament pels propis col·legiats, en tots aquells actes solemnes de la Corporació i quan la coral participe en diverses activitats. Les lletres presentades seran avaluades per un comité compost per representants de la Junta del Col·legi, del cor i pel director musical d’este, Christian Roca, compositor i pianista.

El termini de presentació serà a partir de la publicació en la web col·legial i fins al 28 de febrer de 2019.

Les lletres poden remetre’s al correu: vicepresidente2@icomeva.es

 

Els metges espanyols aproven un Decàleg per a la igualtat entre dones i hòmens en la professió mèdica

L’Assemblea General del Consell General de Col·legis Oficials de Metges (CGCOM) ha aprovat un “Decálogo per a la igualtat de dones i hòmens en la professió médica” amb el que adopta una postura pública sobre el respecte per este principi d’igualtat i es compromet a treballar pel seu compliment en tots els aspectes que afecten la professió. Este Decàleg ho ha dut a terme el Grup de Treball de Gènere i Professió posat en marxa per la corporació al setembre de 2017 i en el que participen 10 membres de l’Assemblea General. Entre les sis dones que formen part d’este Grup es troba la presidenta de l’ICOMV, la Dra. Mercedes Hurtado.

L’objectiu del Decàleg és promoure un canvi cultural entre els professionals metges a fi a la igualtat entre hòmens i dones i treballar per a fomentar la presència de les metgesses en els espais de presa de decisions, dos dels punts que arreplega el text, aprovat per l’Assemblea General el 26 d’octubre, el mateix dia que va eixir triada la primera dona membre de l’equip directiu del CGCOM com a vicesecretària general, la Dra. Rosa Arroyo.

Partint de la realitat que el nombre de dones que estudien i exercixen la medicina és cada vegada major, el CGCOM considera necessari replantejar-se l’exercici de la medicina adaptat a esta realitat. Per això, el Decàleg aprovat per l’Assemblea General arreplega, entre altres qüestions, la necessitat de treballar en la identificació dels factors que condicionen l’actual bretxa salarial en l’àmbit sanitari; i instar a les distintes administracions sanitàries a què les situacions d’embaràs, enllumenament, lactància i acolliment no suposen cap minva retributiva.

Campanyes de sensibilització contra l’acaçament sexual y/o laboral, treballar en la seua prevenció i actuació i establir protocols per a la denúncia d’estes situacions, així com requerir a les Administracions públiques que potencien plans de conciliació, establint criteris clars i objectius per a continuar avançant en la conciliació de la vida personal, familiar i laboral de tot el personal sanitari, són altres dels punts d’este Decàleg.

El vicepresident primer de la corporació, Dr. Tomás Cobo, coordinador d’este grup de treball, va ser l’encarregat de presentar este Decàleg com primer resultat de la decisió duta a terme pel CGCOM en l’Assemblea General celebrada a Bilbao al gener de 2017 i basant-se en el pla estratègic de la corporació per a 2018 marcat pel seu president, Dr. Serafín Romero, en el que es va plantejar obertament establir polítiques en defensa de la igualtat de gènere i dur a terme accions que permeten avançar en eixe sentit.

“Per a aconseguir la igualtat cal passar a l’acció executiva i deixar-se d’intencions”. Amb esta premissa el Dr. Cobo ha coordinat 4 reunions del Grup de Treball Gènere i Professió de què ha eixit este Decàleg, així com la proposta de crear un Observatori per a la igualtat en la professió mèdica amb què el CGCOM faça visible el seu compromís per la igualtat.

El Dr. Cobo va explicar que este Observatori haurà de servir de “elemento d’anàlisi i avaluació de l’evolució demogràfica; creu protocols a favor de polítiques d’igualtat i funcione com a centre de recepció d’anomalies i de difusió de les polítiques d’igualtat de gènere que es generen des dels col·legis de médicos”.