Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia

El BOE publica una moratòria fins a 2020 sobre les novetats de cobertura mèdica en festejos taurins

T’informem que el passat 19 de febrer s’ha publicat en el DOGV la Llei 2/2018 de 16 de febrer de la Generalitat de modificació de la Llei 14/2010 de 3 de desembre d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics que introduïx una disposició transitòria sexta a la Llei 21/2017 de 28 de desembre, de mesures fiscals de gestió administrativa i financera i d’organització de la Generalitat que establix un moratòria al que disposa la disposició addicional quinta des de l’1 de gener de 2018 a l’1 de gener de 2020.

Adjuntem la nova disposició addicional per si resulta d’interés.