El Col·legi engega la seua nova pàgina web

 

L’Il·lustre Col·legi Oficial de Metges de València ha renovat completament la seua pàgina web (www.comv.es) amb l’objectiu d’oferir als més de 14.000 col·legiats i població en general una eina més intuïtiva i funcional perquè, tant col·legiats com a ciutadans, accedisquen al Col·legi d’una manera ràpida i senzilla. A més, la web està disponible en les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana, castellà i valencià, i en anglès.

Aquesta nova plataforma substitueix a l’anterior assetge web i s’articula entorn d’una nova estructura que facilita la navegació no solament des del seu ordinador sinó també des de qualsevol dispositiu mòbil o tablet. D’aquesta manera, es pretén renovar la imatge de la institució per a anar evolucionant al ritme dels nostres temps.

Així, el lloc d’inici d’aquesta nova pàgina es troba més accessible i atractiu amb l’objecte de facilitar des del començament una experiència de navegació més dinàmica gràcies a bàners, desplegables i pestanyes que facilitaran el recorregut pel portal.

Una de les novetats que ofereix la pàgina web és la possibilitat de reservar les sales del Col·legi de forma online a través d’un formulari que serà rebut per part del personal de l’entitat, la qual cosa facilitarà el procés davant la voluntat de realitzar exposicions, congressos o actes tant per part del col·legiat com de qualsevol sol·licitant.

A més, es presenta un tour virtual de les instal·lacions de les quals disposa l’ICOMV, per a plasmar d’una manera real tots els emplaçaments dels quals pot gaudir el col·legiat galeno. D’aquesta manera, a més de les sales disponibles per a reservar, també es reflectiran totes les instal·lacions esportives, cafeteria o passadissos de la seu col·legial. Amb aquesta eina, la corporació se situa a l’avantguarda en aquest tipus de recorregut online, amb la voluntat de “0brir les portes i finestres de la corporació”, tal com assenyala la presidenta del Col·legi, la Dra. Mercedes Hurtado.

D’altra banda, la nova plataforma ofereix noves possibilitats en els tràmits i gestions amb secretaria, ja que, gran part d’elles, es podran realitzar de forma virtual. S’agilitaran així els processos de colegiación, tant per a precolegiados com para ja galenos procedents d’altres països o que pertanguen a un altre col·legi de metges del territori nacional.

Els col·legiats també podran gaudir també d’un àrea privada on es reflectiran les seues dades, certificats, cobraments i pagaments, o les assemblees assistides entre altres accions.

Així mateix, s’ha millorat la funcionalitat de l’apartat de finestreta única, que permet que, tant el col·legiat com el ciutadà, es posen en contacte amb l’entitat col·legial d’una manera més pràctica a través de formularis, permetent enviar queixes i suggeriments amb l’objectiu de millorar les funcions al voltant de la professió mèdica. A més, en aquest mateix apartat, s’ha creat el Servei d’Agressions, per a atendre especialment la demanda dels col·legiats en el cas de patir alguna agressió durant la seua jornada laboral o l’exercici de les seues funcions.

D’altra banda, en la finestreta única ciutadana, serà possible cercar per nom o nombre de col·legiat a qualsevol galeno de la província de València per a comprovar que està col·legiat i així garantir a la població que la persona que li atén és un professional acreditat per l’ICOMV. Amb aquesta eina es pretén lluitar contra l’intrusisme de la professió mèdica que pot posar en greu risc la vida dels pacients.

A més, també s’ha habilitat un apartat d’enquestes, utilitzada per a tractar de consultar les opinions dels col·legiats referent a temes professionals i col·legials amb l’objectiu d’adaptar les iniciatives de la Junta de Govern a les demandes reals de la professió.

En aquesta línia, s’ha creat un l’espai “el col·legiat opina”, on els metges poden traslladar les seues opinions i reflexionar sobre qüestions mèdiques o temes que desitgen compartir amb la resta de la colegiación. Per a poder publicar els comentaris serà necessari identificar-se amb el nombre de col·legiat.

En la nova pàgina web també es veurà millorada l’accessibilitat a seccions com la borsa de treball, l’Oficina d’Atenció Social o les ofertes i avantatges al col·legiat.

També es veuran renovades les àrees de notícies, docència o informacions sobre els diferents clubs socioculturals que conformen l’ICOMV, com el Club Gastronòmic Cultural Hipócrates, Club Esportiu Galeno, Associació de Metges Artistes o el Club Mèdic d’Arts escèniques. En aquest sentit, també s’ofereix una àmplia descripció dels diferents premis, ajudes i beques que atorga la Fundació de l’ICOMV, així com les seues conferències, cursos i actes.

Un altre aspecte que es veu millorat és l’accés al material audiovisual elaborat per l’entitat, com les galeries d’imatges dels actes i esdeveniments col·legials, i els diferents vídeos que enllacen directament amb el canal de YouTube del Col·legi.

Quant a la transparència, es dedicarà una secció exclusiva per a reflectir la gestió econòmica de cada any, la gestió col·legial i el programa electoral de la Junta de Govern actual.

Amb l’objectiu de facilitar l’exercici professional del col·legiat, s’ha creat un apartat en aquest nou assetge web que arreplega aquells aspectes transcendentals per a l’exercici de la professió mèdica com l’assessorament jurídic, la sol·licitud de receptes o la validació periòdica col·legial.

D’altra banda, es veurà millorat el calendari d’esdeveniments de l’ICOMV, ja que apareixerà en la pàgina d’inici amb un disseny destacat que permetrà conèixer de forma àgil els esdeveniments interns i externs del Col·legi que puguen ser d’interès per als col·legiats.

Amb el llançament d’aquest nou assetge web, l’ICOMV pretén progressar en les vies de comunicació tant amb el col·legiat com amb el ciutadà. D’aquesta manera, la nova plataforma se sumisca a la resta de canals del Col·legi com les seues xarxes socials, entre les quals es troben Twitter (@IICOMV), Facebook (Col·legi de Metges València) i YouTube (ICOMV València).

L’objectiu principal de la nova pàgina web és acostar el Col·legi a tots els galenos valencians per a així facilitar la feina de casa professionals i permetre-li també conèixer tots els avantatges de les quals pot gaudir sent col·legiat de l’ICOMV. A més, amb açò també cerca obrir-se a la ciutadania per a arreplegar els seus suggeriments o preguntes i possibles denúncies. D’aquesta manera, la corporació cerca complir no solament amb el compromís de ser la peça bàsica en la vertebració de la professió mèdica, sinó també amb la funció social que arreplega la corporació.

Pautes per a obtenir la clau d’accés a l’àrea restringida per a col·legiats en la web de l’ICOMV

L’àrea restringida de la web de l’ICOMV és d’ús exclusiu per als col·legiats i permet realitzar gestions directes amb l’administració del Col·legi a través de la finestreta única. Amb aquest accés els col·legiats poden entrar al portal de transparència, contestar les enquestes sobre temes de la professió mèdica, engegat recentment, adquirir talonaris de receptes privades i posar-se en contacte amb altres col·legiats per a vendre/comprar immobles i logística tant de l’àmbit mèdic com a nivell particular. Animem a tots els col·legiats que no utilitzen aquesta útil eina a adquirir la seua clau d’accés personal per a poder gaudir de tots aquests avantatges.

Per a obtenir la clau d’accés els col·legiats poden sol·licitar-ho:

punxar ací: https://colegiados.comv.es/recuperarContrasenya

o per escrit enviant un mail al col·legi:

comv@comv.es o normativa@comv.es

per telèfon: 963355112

O personant-se en la Seu Col·legial Av. de la Plata 34 . 46013 València