L’ICOMV inicia l’expedient de concessió de la Medalla al Mèrit Col·legial i Professional a Rafael Castelló García

En aplicació de l’article 84 dels estatuts del ICOMV, es proposa per la Junta de Govern distingir amb la Medalla al Mèrit Col·legial i professional del Col·legi al Dr. Rafael Castelló García per la seua labor col·legial i professional.

S’aprova per unanimitat l’obertura de l’expedient de concessió segons l’article 85 dels estatuts del *ICOMV, la instrucció del qual no podrà durar més de dos mesos i d’ella s’encarregarà el secretari de la Corporació. A fi que qualsevol col·legiat que ho desitge aporte dades o testimoniatges que puguen afectar la concessió d’aquesta medalla.

El termini finalitza el 17 de juny de 2019.