L’Assemblea General aprova la liquidació de pressupostos amb un 88% de vots favorables

El saló Ramón y Cajal de la seu col·legial va acollir l’Assemblea General Ordinària de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Metges de València en la qual principalment se sotmetia a coneixement i votació la liquidació dels pressupostos relatius a l’exercici 2018-2019. En aqueix punt, el tresorer de la corporació col·legial, Dr. Joaquín Guerrero, va exposar els diferents capítols econòmics desglossats per àrees i, després de les explicacions oportunes, es va sotmetre a votació obtenint un suport amb els vots favorables del 88% dels col·legiats assistents a l’Assemblea.

El Dr. Antonio Monrabal va exposar la memòria anual pertanyent a l’exercici 2018 on es van detallar totes accions col·legials en l’àmbit dels departaments de secretària, comunicació, departament jurídic, serveis col·legials i accions de la Junta de Govern, responsabilitat social corporativa i personal.

Així mateix, la presidenta de la corporació col·legial, Dra. Mercedes Hurtado va realitzar el tradicional de balanç de les accions més destacades realitzades durant l’any 2018-2019 entre les quals destacaven les accions de representació institucional, el balanç d’agressions, les reunions amb col·lectius i administració a la recerca del desenvolupament d’accions en benefici de la professió mèdica valenciana.

Seguidament el vicepresident segon i responsable de l’àrea de jubilats, Dr. Luis Ortega, va realitzar l’informe de les accions realitzades des de la seua vocalia, tals com conferències magistrals, viatges culturals, noves iniciatives posades en marxa, la celebració del Dia del Metge jubilat, així com els projectes de futur per a aquest col·lectiu.

Finalitzats els punts de l’ordre del dia, es va donar per conclosa la sessió desitjant unes bones festes de Setmana Santa als assistents.