Més del 90% dels metges aproven la gestió de la Doctora Hurtado

L’Assemblea General aprova amb una àmplia majoria els pressupostos col·legials per a l’exercici 2018 Dimarts passat 19 de desembre es va celebrar l’Assemblea General Ordinària de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Metges de València en la que es tractaven diferents punts entre els que es trobava la presentació dels pressupostos de corporació per al pròxim 2018. El tresorer, doctor Joaquín Guerrer, va presentar les previsions d’ingressos i gastos per al pròxim exercici on es preveu un superàvit de 77.539 euros en les arques col·legials. Després de detallar les diferents partides es va procedir a la votació que va donar com resultat un respatler del 90% dels metges col·legiats assistents al màxim òrgan representatiu col·legial.

Després de la lectura i aprovació per majoria de l’acta anterior, la presidenta de l’ICOMV, Dra. Mercedes Hurtado, va realitzar un balanç de les iniciatives realitzades des de l’anterior assemblea d’abril fins a l’actualitat. En eixe sentit, la presidenta va destacar la participació en diferents accions com la recent firma de la xarxa sanitària solidària en el consistori valencià, les intervencions en mitjans de comunicació per a evidenciar problemes destacats de la professió com l’augment de les agressions i l’intrusisme en la professió.

També va destacar les obres en la seu col·legial a fi d’adaptar l’entrada principal a persones amb mobilitat reduïda amb la instal·lació d’un ascensor cabinado en l’entrada salvant els 13 escalons actuals i la renovació de la sala Chuliá Campos, ampliant la seua capacitat i dotant-la de la tecnologia audiovisual que permetrà als col·legiats seguir actes i conferències via internet. De la mateixa manera, Hurtado va assenyalar els diferents convenis firmats en benefici dels col·legiats, la posada en marxa de la nova web col·legial, i amb això la facilitat dels tràmits administratius de manera telemáticaixí com el portal de transparència amb les dades econòmiques, memòries i auditories a disposició de qualsevol col·legiat amb la clau d’accés a l’àrea restringida entre altres qüestions.

El vicepresident 2, Dr. Luis Ortega, va realitzar l’informe de jubilats on va detallar les diferents activitats realitzades per a este col·lectiu col·legial com els diferents viatges a Moixent, Elx i Alcalá del Xúquer amb visites a diferents cellers i els corresponents tastos. Així mateix, Ortega va destacar la celebració del Dia del Metge Jubilat celebrat el passat 30 de novembre amb diferents actes com la representació teatral del grup d’arts escèniques de l’ICOMV.